Náhradní plnění. Strašák nebo výzva!

List 1
List 2

Ve své podstatě mnohdy ani zaměstnavatel neví přesně, co vše musí splnit a ve většině případů využívá služeb poradců, účetních, či vlastními chybami získává informace a učí se žít ve tvrdém životě podnikatele.

Co je to chráněná dílna?

Ve své podstatě legislativně již tento pojem zanikl, ale mezi lidmi se stále využívá. Dnes již pojem chráněné dílny nahradil název uznaný zaměstnavatel OZP. V tomto článku zůstanu u starého názvosloví, neboť si i nadále myslím, že pojem chráněná dílna vystihuje nejvíce charakter a činnost těchto podniků.

Kdo je uznaný zaměstnavatel OZP? Je to společnost, která zaměstnává více jak 50% OZP ve své společnosti.

Jak je tomu u „náhradního plnění“?

Tuto otázku se vám budu snažit popsat v tomto článku.

Pojem náhradní plnění vstoupilo v platnost v roce 2004, což znamená, že v tomto roce má své patnácté výročí! Jaký byl vývoj zákona o náhradním plnění raději předběhněme, neboť si tento zákon prošel velmi těžkou cestou, kdy docházelo a mnohdy ještě dochází sice ne k protizákonnému zneužívání náhradního plnění předfakturací, ale minimálně nemorálnímu využívání „chráněných dílen“ potažmo hendikepovaných k tomu, aby výrobní, obchodní, či jiná vydělávající společnost ušetřila na tzv. invalidní dani.

Uznáte snad sami, že odebírat náhradní plnění pomocí předfakturace náhradní plnění formou energií, pohonných hmot nebo nájemného je vcelku zvláštní, když je velmi dobře všem jasné, že chráněná dílna, potažmo člověk s hendikepem na této činnosti měli velmi málo svého podílu, pokud nějaký vůbec měli.

Vysvětleme si co vlastně náhradní plnění je a koho se týká?

Především je nutno hovořit o povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením-dále jen „OZP“ (tzn. OZP je člověk, který má přiznaný invalidní důchod I., II., III. stupně). Tato povinnost platí pro všechny právní podoby podnikajících subjektů v České republice. Pokud takovýto subjekt přesáhne 25 zaměstnanců ve společnosti (myšleno na HPP či DPČ), musí plnit povinný podíl počtu zaměstnaných OZP, tímto povinným podílem jsou 4% OZP z celkového počtu zaměstnaných osob. Takže kupříkladu z 25 pracovníků ve společnosti je to právě 1 člověk s invalidním důchodem.

Co se stane, když nemám zaměstnance OZP?

Dle zákona platí, že při počtu 25 pracovníků ve firmě musí firma zaměstnat 4% OZP, pokud tak neučiní, tak platí státu 78 063,- Kč nebo využít náhradního plnění (koupí služeb, či produktů) od „chráněných dílen“ v celkové výši 218 575,- Kč. Samozřejmě může zaměstnavatel, tedy firma využít kombinovaně všech tří možných variant, tedy zaměstnat OZP, odebrat náhradní plnění a odvést státu daň.

Počet zaměstnanců: 100
 Zaměstnanců se ZP: 0
TZP ve 3. stupni: 0
Zaplacené NP:
Zbývá nakoupit NP: 874 300 Kč
 Zbývá odvést do SR: 312 250 Kč

Tabulka: Model kalkulace náhradního plnění

To samé platí i v případě jiného počtu zaměstnaných pracovníků ve společnosti. Jako je tomu v tabulce modelace náhradního plnění, kdy v podniku pracuje 100 pracovníků, v tuto chvíli pokud nezaměstnává podnik žádné OZP pracovníky, tak musí odvést do státní kasy 312 250,- Kč nebo využít služeb či produktu od „chráněných dílen“ ve výši 874 300,- Kč.

Jak zajistit, aby nemusela moje společnost odvádět poplatky za nedodržení povinného podílu OZP?

Jak již jste si mohli přečíst, tak jsou tři varianty, teď si je detailněji popíšeme, kde by mohla být ta vhodná cesta:

  1. Zaměstnat OZP- ač je to mnohdy s podivem, již v tomto okamžiku můžete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, aniž byste o tom věděli, jak tomu může být? Mnozí uchazeči při pohovoru tuto skutečnost mohou zatajit a to jen z toho důvodu, že se bojí, že by nebyli přijati do práce.
    Proto je dobré se při pohovorech ptát, otevřít toto téma a říci uchazeči, že mít přiznaný
    invalidní důchod není nevýhoda, ale naopak výhoda!
    Co s pracovníky, kteří jsou již zaměstnáni, a nevíte o nich, že by měli invalidní důchod? Jak to zjistit? Určitě jde o to je informovat a obeznámit je o skutečnosti, že jejich hendikep může být výhodou, motivovat tyto pracovníky, aby pracovníci sami přišli na HR oddělení nebo na vedení společnosti.
  2. Využívejte služby či produkty od ověřených a stabilních zaměstnavatelů OZP. Seznam těchto společností můžete mimo jiné nalézt na webových stránkách www.nahradniplneni.cz, nebo u zástupců Regionálních hospodářských komor.

Jaké služby či produkty od chráněných dílen využít?

Určitě můžete využít služby, jako jsou úklid, ostraha, ale určitě jsou i další jiné služby, mezi které patří péče o zeleň, praní prádla, cateringové služby, mytí vozidel a kooperační služby ve výrobě. Můžete také koupit produkty, jako jsou například, kosmetické výrobky, mýdla, bytová dekorace, sušené ovocné plody, různé vánoční balíčky, kartonáž, krabice, plastové a kovové výrobky a mnohé další jiné výrobky.

Využitím těchto služeb a koupi výrobků od chráněných dílen můžete mnohdy snížit i vaše náklady a to nejenom úsporou náhradního plnění.

Takovéto služby v režimu náhradního plnění případně snížení nákladů nebo využití lépe lidských zdrojů ve firmě poskytuje i společnost Lilacosta s.r.o., která je i členem Regionální hospodářské komory Brno.


Publikováno: 1. dubna, 2024
List 18
List 19